Program poradenských služeb na škole a prevence sociálně patologických jevů - aktualizace 010923


Metodická doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních:Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016)
a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Link na stažení dokumentace ze stránek MŠMT:Plán prevence školy na období 2023 - 2024:


Aktualizace: 1. 9. 2023

Plán prevence: 

Plán prevence MPP (pdf, 214 kB)


Krizový plán pro řešení rizikových situací: 
Plán poradenských služeb: 
Výchovné poradenství: 

Vydává: Mgr. B. Pragerová, Mgr. Gabriela Illeová
Zpracoval/a: Mgr. Belinda Pragerová, Mgr Gabriela Illeová, Ing. Michaela Voráčková
Závaznost: školní metodik prevence, pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci SOS a SOU J. Hradec

pspjgif.gif

Zveřejněno: 25.10.2023 – Karel Chalupa
Vytisknout