Kontakty


SOŠ  - pracoviště Jáchymova 478_Adresa sídla školy: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478/III, CZ-377 43

384 323 xxx
Růžena Bednářová ruzena.bednarova@sos-jh.cz sekretariát ředitele školy +420 384 323 181
GSM: +420 734 153 801
Ing. Gabriela Dvořáková
renata.doskocilova@sos-jh.cz
 vyučující účetnictví a IKT
 381 020 319
Bc. František Grill e-mail
vyučující IT ( inf. technologie, počítačové systémy, programování), správa počítačové sítě
+420 384 323 181,

 Ing. David Hemberae-mail  vyučující matematiky a IT 381 020 302
Mgr. Karel Chalupa karel.chalupa@sos-jh.cz ředitel školy
vyučující (německý jazyk, logistika, český jazyk)

384 323 184, 384 323 181, +420 736 769 116

Vlasta Chyšková vlasta.chyskova@sos-jh.cz hlavní účetní 384 326 263
 Mgr. Gabriela Illeová vyučující cizích jazyků,  školní metodik prevence
 381 020 331

Bc. Martin Jahoda

martin.jahoda@sos-jh.cz vedoucí vychovatel domova mládeže GSM: +420 731 587 230
Lenka Janků kuchyne@sos-jh.cz vedoucí školní jídelny GSM: +774 202 241
Mgr. Nikola Karásková
frantisek.jantac@sos-jh.cz vyučující cizích jazyků (anglický jazyk) ...181
Ing. Jan Konrád vera.kopalova@sos-jh.cz vyučující (ekonomika, právní nauka), odborné praxe, propagace a prezentace školy
...181
GSM: +420 731 515 425
Ing. Věra Kopalová vera.kopalova@sos-jh.cz kariérní poradce
vyučující (zeměpis, ekonomika)
381 020 322
Ing. Vladislav Krejčí
 e-mail
 vyučující (administrativa, PXE, dopravní technika)  381 020 320
Lenka Krninská vladislav.krejci@sos-jh.cz vychovatelka domova mládeže +420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Ing. Jana Kubátová lenka.krninska@sos-jh.cz vyučující (matematika, výpočetní technika) 381 020 308
 Lenka Kučmováe-mail  asistentka pedagoga 384 323 181
Lubomír Landkammer
e-mail
vyučující oboru elektro, automatizace, strojní technologie
381 020 320
Milan Ližan milan.lizan@sos-jh.cz školník, BOZP
technická správa budov

GSM: +420 731 113 065
Mgr. Zdeňka Lešková zdenka.leskova@sos-jh.cz vyučující (německý jazyk) 381 020 331
Ing. Michal Matlas

e-mail
 základy na PC, odborné předměty
 381 020 348
Mgr. Radek Němec tadek.nemec@sos-jh.cz

zdravotník školy, BOZP
vyučující (tělesná výchova,biologie,OCL-112)

381 020 306
Jaroslava Prajznerová
e-mail
 vychovatelka domova mládeže
 384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Ing. Blanka Přechová blanka.prechova@sos-jh.cz vyučující (ekonomika, přírodní vědy) ...181
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.  blanka.prechova@sos-jh.cz vyučující IT (aplikace na PC), ...181 
Bc. David Soukup david.soukup@sos-jh.cz

vyučující IT (aplikace na PC), správa počítačové sítě

384 323 181, 384 323 003
Ing. Marie Šafránková marie.safrankova@sos-jh.cz zástupce ředitele školy v plném rozsahu kompetencí
vyučující (ekonomika, aplikační SW)
381 020 319
Mgr. Barbora Šamalová barbora.samalova@sos-jh.cz vyučující (český jazyk, dějepis, občanská nauka), knihovnice školy, Erazmus 381 020 323

Lenka Šrámková

lenka.vlckova@sos-jh.cz hospodářka školy 384 326 263 , +420 777 493 295
Bc. Michaela Vondrášková michaela.vondraskova@sos-jh.cz vychovatelka domova mládeže

 384 323 183
GSM: +420 731 587 230

Mgr. Magda Vokáčová magda.vokacova@sos-jh.cz vyučující (anglický jazyk), Erazmus 381 020 321
Monika Baboučková
e-mail  asistentka pedagoga384 323 181
Mgr. Kristýna Linhartová
e-mail  asistentka pedagoga384 323 181

 

SOU - pracoviště Miřiovského 678_
Adresa sídla školy: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478/III, CZ-377 43

Jméno pracovníka Elektr. pošta  Pozice Telefon
384 361 xxx
 Mgr. Josef Dusík 

josef.dusik@sos-jh.cz


 zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 384 361 783, GSM: 733 633 010
 pí. Jana Gryčová  

jana.grycova@sos-jh.cz


 vyučující - stavebnictví, technické kreslení
381 020 377
 Radovan Gawlik
 

radovan.gawlik@sos-jh.cz


 mistr OV, nástrojař
 GSM: 736 540 795

       
 
Mgr. Karel Chalupa

karel.chalupa@sos-jh.cz

ředitel školy  384 361 783
Ing. Zdeňka Klímová

zdenka.klimova@sos-jh.cz

vyučující ekonomických předmětů,
  381 020 375
 Ing. Lenka Matoušková 

lenka.matouskova@sos-jh.cz


 vyučující odborných předmětů  381 020 372
 Mgr. Radek Němec  

stanislav.vojtech@sos-jh.cz


 vyučující - tělesná výchova, zdravotník školy 381 020 306
 Mgr. Jaroslav Pešek  

jaroslav.pesek@sos-jh.cz


 vyučující (elektro, fyzika) 381 020 373 , GSM: +420 734 578 449
 Mgr. Eva Vondrušková       e-mailvyučující jazyků a všeobecně vzděl. předmětů 381 020 372
Mgr. Belinda Pragerová

belinda.pragerova@sos-jh.cz

zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování, školní metodik prevence  381 020 374, GSM:  +420 736 774 172
 Mgr. Miroslav Rada  

miroslav.rada@sos-jh.cz

 vyučující, pověřen zástupováním vedoucího haly OV 381 020 375 , GSM: +420 734 153 805
 Ing. Roman Roh
e-mail
 vyučující elektro, automatizace, CNC, vedoucí haly OV Nový Dvůr

  GSM: 777 553 048
Mgr. Martina Salhiová Ph.D.e-mail  vyučující CJL, ANJ 381 020 372
 Josef Sobotka

e-mail

 školník, bezpečnost práce - BOZP problematika, technická správa budov GSM: 734 153 804
 Bc. David Soukup
 

svobodaslavoj@seznam.cz

 vyučující IT, správa sítě SOU  381 020 375
 František Statečný       e-mail školník, údržbář 381 020 378
pí. Jana Bednářová

jirina.stepanova@sos-jh.cz

sekretariát ředitele školy, administrativa, majetková správa, účetní operace,  384 361 782
 GSM: +420 739 451 974
Naďa Veselá

nada.vesela@sos-jh.cz

učitel OV, obor "Prodavač"
 381 020 377, GSM: + 420 734 153 808
Ing. Veronika Vondrová

Veronika.vondrova@sos-jh.cz

učitelka odborných předmětů, koordinace OV
 381 020 372, GSM: +420 739 000 617
Ing. Michaela Voráčková

michaela.vorackova@sos-jh.cz

vyučující odborných předmětů a ANJ, výchovný poradce
  381 020 372 , GSM: 739 451 973
Jana Vosiková

jana.vosikova@seznam.cz

učitel OV obor "Kuchař-číšník"
  381 020 381 , GSM: +420 606 710 689
 Pavel Völfel         e-mail mistr odborného výcviku, obor "Zedník"  GSM: 736 268 520
Mgr. Vladimír Zedník

vladimir.zednik@sos-jh.cz

vyučující - matematika, společenské vědy
   381 020 373
Vytisknout