Kontakty


SOŠ  - pracoviště Jáchymova 478

Jméno pracovníka

Elektr. pošta  Pozice  ICQ/IM VVoIP PBX:
384 323 xxx
Růžena Bednářová ruzena.bednarova@sos-jh.cz sekretariát ředitele školy, mzdová agenda
+420 384 323 181
GSM: +420 731 515 425
Mgr. Renata Doskočilová
renata.doskocilova@sos-jh.cz
 vyučující (matematika, výpočetní technika)
  ...181
 Radovan Gawlik
radovan.gawlik@sos-jh.cz
 mistr odborného výcviku (nástrojař, mechanik)
  
Bc. Miroslav Hynek
vera.kopalova@sos-jh.cz vyučující IT ( inf. technologie, počítačové systémy, programování), správa počítačové sítě

+420 384 323 181,


 
  
Mgr. Karel Chalupa karel.chalupa@sos-jh.cz ředitel školy
vyučující (německý jazyk, logistika)

384 323 184, 384 323 181, +420 736 769 116

Vlasta Chyšková vlasta.chyskova@sos-jh.cz hlavní účetní
...181

Bc. Martin Jahoda

martin.jahoda@sos-jh.cz vedoucí vychovatel domova mládeže
+420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230
 Mgr. Gabriela Illeová
gabriela.illeova@sos-jh.cz  vyučující cizích jazyků
  
Lenka Janků kuchyne@sos-jh.cz vedoucí školní jídelny
GSM1: +420 734 578 448
GSM2: +774 202 241
Mgr. František Jantač frantisek.jantac@sos-jh.cz vyučující (anglický jazyk)
...181
Ing. Jan Konrád vera.kopalova@sos-jh.cz vyučující (ekonomika, právní nauka), odborné praxe, preventista

...181
GSM: +420 731 515 425
Ing. Věra Kopalová vera.kopalova@sos-jh.cz kariérní poradce
vyučující (zeměpis, ekonomika)

...181

 
Ing. Vladislav Krejčí vladislav.krejci@sos-jh.cz vyučující (administrativa, PXE, dopravní technika)
...181
Lenka Krninská lenka.krninska@sos-jh.cz vychovatelka domova mládeže
+420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Ing. Jana Krýzová jana.kryzova@sos-jh.cz vyučující ekonomické předměty
...181
Milan Ližan milan.lizan@sos-jh.cz školník, BOZP
technická správa budov


GSM: +420 731 113 075
Mgr. Zdeňka Lešková zdenka.leskova@sos-jh.cz vyučující (německý jazyk)
...181Mgr. Radek Němec tadek.nemec@sos-jh.cz

zdravotník školy, BOZP
vyučující (tělesná výchova,biologie,OCL-112)


...181
Jaroslava Prajznerová
 e-mail vychovatelka domova mládeže
  384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Ing. Blanka Přechová blanka.prechova@sos-jh.cz vyučující (ekonomika, přírodní vědy)
...181
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.  blanka.prechova@sos-jh.cz vyučující IT (aplikace na PC),  ...181 
Bc. David Soukup david.soukup@sos-jh.cz

vyučující IT (aplikace na PC), správa počítačové sítě


384 323 181, 384 323 003
Ing. Petr Svoboda  david.soukup@sos-jh.cz vyučující IT (grafika na PC)  
Mgr. Eliška Svobodová eliska.svobodova@sos-jh.cz vyučující (matematika)
...181
Ing. Marie Šafránková marie.safrankova@sos-jh.cz zástupce ředitele školy v plném rozsahu kompetencí
vyučující (ekonomika, aplikační SW)

...181
Mgr. Barbora Šamalová barbora.samalova@sos-jh.cz vyučující (český jazyk, dějepis, občanská nauka), knihovnice školy
...181

Ing. Michaela Védlová

lenka.samalova@sos-jh.cz hlavní hospodářka školy
...181 , +420 739 266 968
Mgr. Petr Kněžínek martin.tucek@sos-jh.cz vyučující (matematika , občanská nauka)
...181
Bc. Michaela Vondrášková michaela.vondraskova@sos-jh.cz vychovatelka domova mládeže

+420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230

Mgr. Magda Vokáčová magda.vokacova@sos-jh.cz vyučující (anglický jazyk)
...181
     

 

SOU - pracoviště Miřiovského

Jméno pracovníka Elektr. pošta  Pozice Telefon
384 361 xxx
 Mgr. Martin Adamec  

martin.adamec@sos-jh.cz


 vyučující ( NEJ - CJL ) ...782 , GSM: 775 882 995
 Mgr. Josef Dusík 

josef.dusik@sos-jh.cz


 zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 384 361 783, GSM: 733 633 010
 pí. Jana Gryčová  

jana.grycova@sos-jh.cz


 vyučující - stavebnictví, technické kreslení
 ...782 ,
 Karel Havlík  

daniela.dolezalova@sos-jh.cz


 učitel OV GSM: + 420 734 153 802
Mgr. Karel Chalupa

karel.chalupa@sos-jh.cz

ředitel školy 384 361 783
Ing. Zdeňka Klímová

zdenka.klimova@sos-jh.cz

vyučující ekonomických předmětů,
...782
 Ing. Václav Kršík
 

vaclav.krsik@sos-jh.cz
vk

 vyučující oboru elektro, automatizace, robotizace
 
 Bc. Lenka Matoušková 

lenka.matouskova@sos-jh.cz


 vyučující OV ...782
 Mgr. Radek Němec  

stanislav.vojtech@sos-jh.cz


 vyučující - tělesná výchova ...782
 Mgr. Jaroslav Pešek  

jaroslav.pesek@sos-jh.cz


 vyučující (elektro, fyzika) ...782 , GSM: +420 734 578 449
 Ing. Radim Prager  

svobodaslavoj@seznam.cz

 učitel OV, obor Klempíř, Nástrojař, CNC
 GSM: + 420 602 650 138
Mgr. Belinda Pragerová

belinda.pragerova@sos-jh.cz

zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování ...782, GSM:  +420 736 774 172
 Mgr. Miroslav Rada  

miroslav.rada@sos-jh.cz

 vyučující, pověřen zástupováním vedoucího haly OV ...782 , GSM: +420 734 153 805
 Ing. Roman Roh
e-mail
rr
 vyučující elektro, automatizace, CNC, pověřen vedením haly OV

 
 Josef Sobotka

e-mail

 školník, bezpečnost práce - BOZP problematika, technická správa budov GSM: 734 153 804
 Bc. David Soukup 

svobodaslavoj@seznam.cz

 vyučující IT, správa sítě SOU ...782
pí. Jiřina Štěpánová

jirina.stepanova@sos-jh.cz

sekretariát ředitele školy, administrativa, majetková správa, účetní operace, 384 361 782
GSM: +420 739 451 974
Naďa Veselá

nada.vesela@sos-jh.cz

učitel OV, obor Prodavač
...782 , GSM: + 420 734 153 808
Ing. Veronika Vondrová

Veronika.vondrova@sos-jh.cz

učitel OV, koordinace OV
...782 , GSM: +420 739 000 617
Ing. Michaela Voráčková

michaela.vorackova@sos-jh.cz

vyučující, výchovný poradce
...782 , GSM: 739 451 973
Jana Vosiková

jana.vosikova@seznam.cz

učitel OV obor Kuchař-číšník
...782 , GSM: +420 606 710 689
Mgr. Vladimír Zedník

vladimir.zednik@sos-jh.cz

vyučující matematika, společenské vědy
...782
Vytisknout