Volby do školské rady 2020

Výsledky voleb do školské rady na období 2020 - 2023 (jmenování členů školské rady Radou JčK)

Soubor: 

Školská rada 2020

(pdf, 218 kB)Všem nově zvoleným i současným členů školské rady srdečně gratuluji ke zvolení a těším se na spolupráci.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy


Volby do školské rady 2020 - informace 

Vážení rodiče, vážení žáci, vážené kolegyně a kolegové,

v letošním roce po uplynutí tříletého funkčního období současné školské rady je nutno provést volbu nové školské rady. Školská rada na naší škole čítá celkem 9 členů, přičemž 3 členové za rodiče a žáky jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými (tato skupina nevolí pedagogy), 3 členové z řad pedagogických pracovníků jsou voleni pedagogickými pracovníky a tři členové školské rady jsou jmenováni na návrh ředitele školy Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Současné volba probíhá vzhledem k pandemické situaci na konci minulého školního roku ve zkrácené formě, proto Vás žádám o dodržení níže uvedených termínů pro odevzdání kandidátních i volebních lístků. K doručení návrhů kandidátů i následně volebních lístků mohou rodiče využít žáky školy (své děti).

Kandidátní lístky - volby - termíny - průběh

a)  lístky s návrhy kandidátů  doručte (vhoďte do volební urny pro kandidáty) na jednotlivá pracoviště školy nejpozději:

budova SOS Jáchymova 478  -  7. 9. 2020 do 11.00 hod.

budova SOU Miřiovského 678  - 8. 9. 2020 do 11.00 hod.

Volební urny budou umístěny v kanceláři ředitele příslušného pracoviště (Jáchymova 478, Miřiovského 678)

b) seznam navržených kandidátů pro následnou volbu bude zveřejněn 8. 9. 2020 odpoledne na veřejně přístupném místě ve škole a webové stránce školy.

c) volba nových členů na základě návrhů kandidátů proběhne:

dne 11. 9. 2020 do 11. 00 hod. na pracovišti SOS Jáchymova 478

dne 14. 9. 2020 do 11. 00 hod. na pracovišti SOU Miřiovského 678

Mgr. Karel Chalupa
Ředitel školy

Poznámka:

Školská rada je zřizována  dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vytisknout