Zákony a Vyhlášky

Upozorňujeme čtenáře, že ne vždy může být uvedený zákon vzhledem k častým změnám v aktuálním znění. Doporučujeme provést vždy kontrolu na jiném portálu jako: www.sbirka.czwww.zakonycr.cz, www.msmt.cz   apod.

1. Úplné znění zákona č. 561/2004 s účinností od 5. března 2009  zohledňuje všechny změny zákona, které nabyly účinnosti k tomuto datu (v textu červeně vyznačeno) 

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., v posledním znění (školský zákon) :2. Vyhláška č. 322/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku: 

Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. září 2008. Stanovení termínů jarních prázdnin pro školní roky 2010/11 až 2015/16 nabude účinosti dnem 1. září 2010.

3. Přizpůsobení délky praktického vyučování žáků délce pracovní doby na pracovištích zaměstnavatelů s termínem platnosti od: 1. září 2008.

Úplné znění změny:
4. Vyhláška č. 326/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů    mimořádně nadaných (účinnost:  29.8.2008) :   

 

Vytisknout