Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme"


Jihočeský kraj
Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme"
(Realizace od: 150922- 310123)

Tento dotační program je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, vzrůstající hypoteční úroky, ceny nájmů, dopravy, potravin atd.).

Hlavním cílem dotačního programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

 

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech  1. Žádosti o podporu zasílejte v souladu s pravidly tohoto dotačního programu - zde:
  2. Formuláře žádostí pro zletilé žáky zákonné zástupce nezletilého žáka:   Jak o podporu požádat_formuláře
Vytisknout