Žádosti (formuláře), informace a stížnosti (podávání informací)

 • Formuláře žádostí: • Ostatní žádosti zasílejte vždy jen písemnou formou (dopis, mail) na níže uvedené adresy.
 • Informace (písemné i ústní) obdržíte na sekretariátu ředitele školy:

  infom.jpg1. na telefonním čísle : 384323181, kl. 109  paní R. Bednářová
  2. své dotazy můžete zaslat písemnou formou (dopis) na adresu: 
    a) SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, CZ-377 43 Jindřichův Hradec
    b) mailem na adresu: sos-jh@sos-jh.cz nebo marie.safrankova@sos-jh.cz
  3. Poskytnutí informací je zpoplatněno sazebníkem dle náročnosti zpracování informce, nákladů na tisk, kopírování či  pořizování záznamů na CD apod.
    Základní sazba za 1 hod. zpracování informací činí 120,-Kč (počítá se každá započatá hodina práce).
    Pořízení kopie: 
    a) 1 strana černobílého tisku, kopie:  3,-Kč, 
    b) 1 strana barevného tisku,  kopie: 10,-Kč.
    c)  informace uložená na CD - pořízení 1 CD: 15,-Kč 

 • Stížnosti:
  Případné stížnosti zasílejte vždy jen písemně na adresu:
    a) SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, CZ-377 43 Jindřichův Hradec
    b) mailem na adresu: sos-jh@sos-jh.cz nebo marie.safrankova@sos-jh.cz

 

Vytisknout