Zedník

Obor: 36-67-H/01

Základní informace

  • Přijímací zkoušky: nekonají se
  • přijímáni na základě výsledků známek z 8. a 9. ročníku základní školy. Kritéria pro přijetí jsou stanovována vždy pro příslušný školní rok.
  • denní (3 roky) i zkrácená forma studia

Zaměření oboru

  • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb
  • zhotovit jednoduché technické náčrty a skici
  • převzít materiál určený k vykonání práce
  • připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je
  • rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce volit správný technologický postup a organizaci práce, postavit a demontovat lehké lešení, podle platných bezpečnostních předpisů atd.
Vytisknout