Elektrikář - silnoproud

Obor: 26-51-H/02

Základní informace

  • Přijímací zkoušky: nekonají se
  • přijímáni na základě výsledků známek z 8. a 9. ročníku základní školy. Kritéria pro přijetí jsou stanovována vždy pro příslušný školní rok.
  • denní (3 roky) i zkrácená forma studia v trvání jednoho roku (pro absolventy příbuzných oborů)

Zaměření oboru

  • základy elektrotechniky a elektroniky
  • technické dokumentaci
  • základní montážní dovednosti, zpracování materiálu
  • aplikaci elektrotechnických základních prvků a obvodů
  • elektrické měření atd.
Vytisknout