Klempíř

Obor: 23-55-H/01

Základní informace

 • Přijímací zkoušky: nekonají se
 • přijímáni na základě výsledků známek z 8. a 9. ročníku základní školy. Kritéria pro přijetí jsou stanovována vždy pro příslušný školní rok.
 • denní (3 roky) i zkrácená forma studia v trvání jednoho roku

Zaměření oboru:

Žáci se v rámci oboru učí:

 • číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků
 • zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy a náčrty a výpočtem stanovit spotřebu materiálu; hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu
 • rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce, zvláště jemných plechů; - zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály
 • připravit pracoviště, zvolit, seřídit a udržoval potřebné nářadí, nástroje a klempířské stroje
 • rozměřit a narýsoval rozvinutý tvar součástí z plechů
 • vykonávat veškeré základní operace při děleni, tváření a spojování plechů
 • používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů
 • provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko
 • zhotovovat a sestavovat klempířské stavební výrobky, části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod.
 • volit správný technologický postup a organizaci práce při osazování klempířských výrobků na stavbách
 • připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je; ručně opracovat dřevo
 • dopravit materiál a připravil jej před jeho zpracováním; rozlišovat základní druhy materiálů pro pokrývačské práce
 • provádět jednoduché pokrývačské práce v rozsahu zaškolení
 • rozlišovat základní druhy materiálů pro tesařské práce na střechách
 • provádět jednoduché tesařské práce na střechách v rozsahu zaškolení
 • používat materiálové, technické a výkonové normy
 • stanovit potřebu materiálu a pracovníků
 • orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru; sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce
 • dodržovat zásady a předpisy bezpečností a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
 • dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením
 • posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí
 • orientovat se v základních ekonomických a pracovně-právních pojmech
Vytisknout