Nové informace - průběžně

 • Výklad - zápisový lístek:
  Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška
  Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky ( 8. června 2020 ) na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).
  Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.


 • Z rozhodnutí pedagogické rady ze dne 11. 3. a 13. 3. 2020 ohledně samostudia žáků ( stanovení učiva, úkolů a zpětná kontrola úkolů):
  a) žáci pracoviště Jáchymova 478 (maturitní obory): zadávání učiva a doprovodných dokumentů k učivu - např. pracovních listů,  evidence učiva v třídní knize, včetně úkolů a jejich zpětné kontroly  se stanovením data splnění úkolu bude probíhat prostřednictvím systému Bakalář. Některé doplňující úkoly mohou být zasílány - sdíleny i prostřednictvím OneDrive. Zápisy obsahu učiva u jednotlivých předmětů v třídní knize probíhají stejně, jako by byli žáci ve škole. Sledujte tedy zápisy v třídní knize systému Bakalář.
  b) žáci pracoviště Miřiovského 678 (učební obory): zadávání učiva a doprovodných dokumentů k učivu - např. pracovních listů včetně úkolů a jejich zpětné kontroly  se stanovením data splnění úkolu bude probíhat prostřednictvím e-mailu mezi třídním učitelem - žákem - vyučujícím. Žáci obdrží prostřednictvím e-mailu od třídního učitele sadu témat - učiva a úkolů včetně termínu splnění úkolů. Vypracované úkoly zasílá žák e-mailem učiteli daného předmětu ve stanoveném termínu. Zápisy témat a  obsahu učiva do třídní knihy probíhají stejně, jako by byli žáci ve škole.

 • Ruší se "Stužkovací ples" žáků třetích ročníků učebních oborů, který byl naplánován na 20. března 2020 (náhradní termín je plánován na počátek měsíce dubna ) - bude upřesněno.
 • Ruší se účast žáků oboru Kuchař - číšník na Veletrhu Tří zemí / DreiLänderMesse v Pasově v termínu od 21. - 29. března 2020.
  (DreiländerMesse je tradičním devítidenním veletrhem, který se každé dva roky koná na výstavišti v Pasově. Na největším veletrhu ve východním Bavorsku se tradičně prezentuje více než 450 vystavovatelů s širokou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, gastronomie, volného času a hobby. Veletrh se měl konat 21. – 29. 3. 2020).

  Mgr. Karel Chalupa
  ředitel školy
Vytisknout