Závěrečné zkoušky obor Nástrojař (ústní část)

Odkaz na termíny a harmonogram závěrečných zkoušek: Harmonogram a termíny ZZ
Vytisknout