Vzhůru do Dačic! :-)

V prvním týdnu nového školního roku 2011 – 2012 proběhly v naší škole opět maturitní zkoušky. Pro některé studenty byl tento podzimní termín jejich první řádný termín, pro mnohé však už první opravný termín. Studenti skládali profilovou část a ústní část společných komplexních jazykových zkoušek. Písemnou část včetně didaktických testů budou skládat 15. - 21. září na spádových školách.

Protože studenti mají ze zákona právo konat i opravnou zkoušku před stejnou komisí, setkali jsme se opět nejen s Ing. Miroslavou Petrákovou z  Obchodní akademie Jindřichův Hradec, ale přijeli také RNDr. Aleš Drobník ze SOŠ Blatná a Mgr. Jaroslav Pejša z VOŠ a SOŠ COP Sezimovo Ústí. Oba „přespolní“ předsedové navštívili také naši školní knihovnu a ocenili bohatý knižní fond i služby, které školní knihovna pod vedením Mgr. Jaroslava Břicháčka, renomovaného češtináře ve výslužbě, studentům poskytuje. To ostatně vyplynulo i při samotné zkoušce z českého jazyka. Pan Drobník si proto s nepředstíraným zájmem prohlédl prostory půjčovní místnosti, knihovny i čítárny a pochvalně hodnotil možnost využívat širokou půjčovní dobu, což na jejich škole pro pracovní vytížení češtináře – knihovníka není možné, a knihovna zůstává po většinu hodin v týdnu uzavřená. Zde je nutno podotknout, že pan Břicháček b ě ž n ě půjčuje knížky i mimo stanovenou půjčovní dobu a tráví prací v knihovně množství hodin nad sjednaný rámec povinností! Podobný zájem projevil i pan Pejša, který dokonce přivezl dvě nové knihy darem. Pro studenty naší školy je tedy velice snadné opatřit si knihy ze seznamu literatury, který jim jejich vyučující češtiny sestavili. ČÍST ovšem už musí KAŽDÝ SÁM!!  :-)

Tímto tedy role kmenové školy pro naše maturanty letos skončila (pomineme-li ještě „formalitu“ jakou je předání maturitních vysvědčení). Písemné práce a didaktické testy budou totiž v podzimním termínu všichni  skládat na Střední škole technické a obchodní v D a č i c í ch. Je jistě s podivem, že žádná z jindřichohradeckých středních škol nebyla CERMATEM vybrána jako tzv. spádová, a tudíž musí i budoucí absolventi naší SOŠ vážit cestu,( finanční náklady i čas) do tohoto malebného městečka na okraji okresu. Protože záměry CERMATU (potažmo MŠMT) jsou už léta nevypočitatelné a mnohdy i těžce pochopitelné, nezbývá než změnit vlastní „úhel pohledu“  - spojit „příjemné s užitečným“ a na putování do Dačic se těšit! (Viz příloha – tip na výlet).

Čeká vás tedy nová z k u š e n o s t, v novém prostředí, s jinými kolegy a jinými učiteli – prostě ZMĚNA JE ŽIVOT, jak také někdy s oblibou říkáte... 

Budiž vám přána ŠŤASTNÁ CESTA a ke zvládnutí písemných prací a didaktických testů HODNĚ ŠTĚSTÍ! :-)

A vy, studenti 3. ročníků (maturanti budoucí a mladší), nezoufejte! Vždyť stačí jen s učením to moc nepřehánět, školu pouze „navštěvovat“, bez jakékoli ctižádosti se spokojovat jen s dostatečnými a podprůměrnými znalostmi … a třeba i VY budete mít to „štěstí“ a příští rok pro vás CERMAT připraví zas někam jinam nějaký jiný „výlet“.  :-(

RP

   

Dačice1.pdf (pdf, 2.5 MB)

   

Dačice2.pdf (pdf, 2.4 MB)

      

Dačice3.pdf (pdf, 2.4 MB)

 

Vytisknout