Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka školního nábytku SOŠU pro Jindřichův Hradec„

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „ Dodávka školního nábytku SOŠU pro Jindřichův Hradec „ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Dodávka školního nábytku SOŠU pro  Jindřichův Hradec“ v rámci projektu „Podpora technických oboru“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025.

Dokumenty:
1. Výzva k podání nabídek:


Příloha č. 1:  Krycí list nabídky:
Příloha č. 2: Čestné prohlášení dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Příloha č. 3: Prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti:
Příloha č. 4: Prohlášení dle § 68 odst.3 zákona:
Příloha č. 5: Čestné prohlášení:
Příloha č. 6: Seznam poptávaného zboží se stanovenými cenami:
Příloha č. 7: Návrh smlouvy:

Informace o výsledku výběrového řízení:

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - výzva k doplnění neúplných nabídek ze dne 27.9.2013:


Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7.10.2013:
Výsledek výběrového řízení a prezenční listina hodnotící komise 7.10.2013:
Smlouva s dodavatelem nábytku: 

 

Vytisknout