Voda zblízka

Občanské sdružení Hamerský potok, kde aktivně působí naše absolventka Jana Dvořáková, připravilo dva vzdělávací programy pro základní a střední školy.  Studenti 1.A a 1.B se ve středu 29.6.2011 zúčastnili ekologicky zaměřeného programu „Voda zblízka“.

Provázela nás erudovaná studentka doktorandského studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně Bára Chattová spolu s asistentkou Luckou.

Prošli jsme část naučné stezky podel Hamerského potoka a vyslechli různé informace o vodě a ekologii stanovišť. Vetšina účastníků šla touto naučnou stezkou poprvé.

Po přestávce dostali studenti pracovní listy a instruktáž  k praktické činnosti. Měřili na dvou stanovištích- rybník a jeho přítok- různé vlastnosti vody jako pH, vodivost, obsah kyslíku, průhlednost vody pomocí Secciho desky, lovili a určovali bezobratlé vodní živočichy, vyhodnocovali výsledky kvality vody. Svou pozornost v první části programu dokazovali odpověďmi na otázky. Lektorka nešetřila chválou za výkony a snahu studentů. Den strávený v přírodě v krásném počasí byl určitě přínosem nejen pro vzdělání, ale také pro tělesnou kondici studentů.

Zastavení u olšiny.jpgInstrukce k práci.jpgMěření pH papírky.jpgOdlov vodních bezobratlých.jpga výsledek.jpgpráce s pH metrem.jpgMěření průhlednosti vody.jpgU rašeliniště.jpg

Vytisknout