Udělení ředitelského volna

Ředitel školy  vyhlašuje v souladu  s § 24 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno ve dnech 30. dubna 2018 a 7. května 2018 z provozních důvodů na všech pracovištích školy.

Provozní doba budov pro veřejnost je stanovena takto:

 1. Miřiovského 678:   

od 8.00 hod. – 14.00 hod. - dne 30. 4. 2018

od 8.00 hod. – 14.00 hod. - dne 7. 5. 2018

  2. Jáchymova 478   

od 8.00 hod. – 14.00 hod. - dne 30. 4. 2018

od 8.00 hod. – 14.00 hod. - dne 7. 5. 2018

 

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout