Školní knihovna

Motto: Vyber si knihu, jako si vybíráš přítele

SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci nabízí v současné době svým studentům, pedagogům    a  zaměstnancům služby ŠKOLNÍ KNIHOVNY.   
Je umístěna v dolní části nové přístavby v budově SOŠ v Jáchymově ulici.

„Nová“ historie knihovny začíná v 90. letech,kdy došlo k jejímu přestěhování z nevyhovujících prostor v domově mládeže do nové přístavby a její celkové reorganizaci a modernizaci. Využívá celkem 6 místností. Vlastní prostor s knihami a regály, půjčovní místnost, čítárnu, odbornou knihovnu (depozitář) se zaměřením hlavně na odbornou literaturu bývalého zemědělského oboru, minisklad a kancelář knihovníka.

Čítárna nabízí čtenářům stolek s křesly, možnost poslechu reprodukované hudby z radia, popř. z vlastních donesených kazet či CD, sledování televize (i když s omezeným výběrem stanic),   2 panely – na prvním jsou vybrané slohové práce z ČJ absolventů (jako inspirace k vlastní tvorbě), na druhém aktualizované zajímavosti – moudrost, vtip, báseň  a kreslený vtip … NA TENTO TÝDEN, a velkou nástěnku (jejíž replika je ještě poblíž ředitelny školy). Na ní najdou zájemci především informace o nových knihách za poslední měsíce, upozornění pro čtenáře, kterých se týká pokuta za pozdní vrácení knížek od PŘÍŠTÍHO týdne (resp. aktuální výše pokut už platných), informace, že si čtenář může vyzvednout zamluvenou knihu, přehledy nejčtenějších knih a autorů, nekrology spisovatelů, kteří právě opustili tento svět + řadu dalších informací, tabulek a přehledů. 
V čítárně je rovněž k dispozici týdeník Nové knihy (knihovna reaguje na návrhy čtenářů ohledně zakoupení nových titulů) a denní tisk – Jindřichohradecké listy.

Finanční náročnost na čtenáře je minimální. Platí pouze vstupní poplatek 20,-Kč, (který se během studia už neobnovuje a půjčovat si mohou i absolventi). Pokud čtenář nevrátí po měsíci vypůjčenou knihu, platí za každý týden a knihu pokutu 5 Kč; v případě, že je kniha zamluvená dalším čtenářem - 10 Kč. V půjčovně mohou čtenáři využívat kopírku se sazbou - 1 Kč za kopie v počtu 21 a více, 2 Kč za počet kopií do množství  20 a 3 Kč za kopie formátu A3.

Knižní fond se skládá z knih beletristických, populárně naučných i odborných. Je průběžně každý měsíc doplňován o zajímavé novinky, bylo už řečeno, že při nákupu reaguje knihovna na podněty čtenářů. Zájemci si mohou vypůjčit i starší ročníky různých odborných časopisů, CD, resp. DVD.
Je pozitivní, že přes speciálně odborné zaměření výuky a poklesu zájmu studentů o četbu jako takovou obecně  - neklesá (spíše stoupá) jak počet přihlášených čtenářů, tak počet vypůjčených knih.

V knihovně najdou studenti téměř všechny knihy z KÁNONU literárních děl k STÁTNÍ  MATURITNÍ  ZKOUŠCE doporučených vyučujícími CJL na škole.

Na závěr několik čísel – aktualizováno k 6.6. 2013:

52,26 % - procento žáků školy (v současné době studujících) přihlášených do knihovny ke konci šk.r. 2012/2013

Přehled údajů o stavu KNIŽNÍHO FONDU ŠKOLNÍ KNIHOVNY SOŠ + SOU v Jindřichově Hradci

Legenda:
a) celkový počet získaných knih uvedených v přírůstkových seznamech od vzniku knihovny (vznik nelze archivně prokázat – minimálně před 2. světovou válkou)
b) úbytek knižního fondu (odpisy, vyřazení, odcizení, převedení…)
c) (z toho) ztráty vzniklé likvidací knih autorů nepohodlných komunistickému režimu za normalizace v 70. letech minulého století
d) počet nově získaných knih v  „nové éře“ knihovny (nástup JB) od r. 1992
e) počet odepsaných knih v  „nové éře“
f) počet knih evidovaných v počítači knihovny (knihy získané v „nové éře“, u původních ty, které byly alespoň 1x vypůjčeny)
g) aktuální počet všech nabízených knižních titulů k 26. srpnu 2014

a)   22 912
b)     2 112
c)        141
d)    6 440
e)        190
f)    12 598
g)   20 800

Knihovník a „tvůrce“ nové éry knihovny
Mgr. Jaroslav Břicháček (v době 1972 – 2009 učitel českého jazyka ve škole)
a Mgr. Růžena Průšová, která se v současné době taktéž podílí na zdárném provozu školní knihovny.

TABULKY PRO ZVÍDAVÉ: Tabulka nejčtenějších 25 knih v knihovně (rozbor)

TAB2-13.doc (doc, 37 kB)

PŮJČOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY:

PŮJČOVNÍ DOBA:

 

Vstupte,prosímČítárnaPohoda čítárnyNástěnka + tabulkyPůjčovní místnostEvidenceKnižní novinkyKrálovství tichaKnihy...KnihyKnihyPoklady slov

 

Vytisknout