Projekt na podporu technických oborů "Úspěšná mládež CZ-AT" (Kulatý stůl v rámci výstavy "Vzdělání a řemeslo 2012" )

Dne 22. listopadu jsme se zúčastnili kulatého stolu k problematice odborného vzdělávání se zaměřením na problematiku technického vzdělávání s porovnáním vzdělávacích systémů v Rakousku a České republice. Výsledek , který z diskuse vyplynul a potvrdila se dlouho kritizovaná podstata problému v rámci podpory odborného školství v ČR, je održenost škol od firem po roce 2000, nestabilita systému a vzdělávacích koncepcí, nezájem ze strany firem o přípravu žáků v řemeslných a technických oborech. Na základě těchto  skutečností se dostávají zaměstnavatelé po 20 letech do neřešitelných problémů při získávání vzdělaných lidí v technických oborech. Jako další problém vyplynul z diskuse problém jazykový, kdy marketingová masáž na podporu výuky angličtiny v příhraničních oblastech s Rakouskem a Německem má více negativní dopady než pozitivní, protože žáci již základních škol strategicky chybně volí jednodušší variantu jazyka, tedy angličtinu. Při hledání zaměstnání, které je např. v Rakousku finančně  atraktivní, pak narážejí na jazykové bariéry a tím na nemožnost být v německy mluvících zemí "přednostně - s jazykovým potenciálem" - zaměstnáni.

 

Jugend für den Erfolg.jpg    JČHK.jpg    WKO OÔ.jpg

  

Účastníci diskuze:

PaedDr. Jiří Moravec, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy
Ing. Věra Vrchotová, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů, MOTOR JIKOV Group
Bc. Jan Šindelář, ředitel VOŠ, SPŠ Automobilní a technická Č. Budějovice
Karl Pock, Hospodářská komora Horního Rakouska
LSI Dipl.-Päd. Gerlinde Pirc, odbor školství pro Horní Rakousko
KommR. Felix Kreil, ředitel firmy Kreil Systeme, Rakousko
Dir. OSR Wolfgang Schröder, ředitel Berufsschule Linz 1

Foto: DSC01064.jpg   

Vytisknout