Projekt „Podpora vzdělávání na střední škole“ (Šablony)

Logo Šablony 2018

Naše škola aktuálně realizuje projekt „ Podpora vzdělávání na střední škole II,“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016718“.

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ,  Výzvy  č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Projekt je zaměřen na jedno z /kombinaci následujících  témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností

Termín realizace projektu: 1.2.2020- 31.1.2022

Výše dotace: 377 398, 00 Kč.  

Vytisknout