Program Erasmus+ 2018-2022 prodloužená realizace


 Erasmus + logo.jpg

Klíčová  aktivita 1  -  Projekty mobility osob-odborné vzdělávání a příprava.

Erasmus+2022

Číslo  projektu:2019-1-CZ01-KA102-060977
Název projektu:Portugalsko,učnás!

Informace o realizaci projektu:

V červnu 2022 se 19 žáků účastnilo třítýdenní zahraniční stáže projektu Erasmus+, 4 žáci projevili velkou odvahu a absolvovali dokonce tříměsíční stáž programu ErasmusPro. Již tradičně se stáž konala v portugalském městě Braga, kde stejně jako jejich předchůdci nabývali cenné zkušenosti v rámci studovaného oboru. Všichni účastníci celou stáž shledali velmi přínosnou jak po odborné, tak po osobní stránce.  

Foto: Braga - Lisabon

Erasmus 2021 - 2022
Text - JHD 271022

Erazmus+_Portugalsko, uč nás! 22

Dne 28. května  2018 jsme obdrželi oficiální vyjádření z Domu zahraniční spolupráce - Oddělení odborného vzdělávání a přípravy, že  na základě výsledků  hodnocení a jednání  Schvalovací komise programu Erasmus+odborné vzdělávání a příprava ze dne 20. 4. 2018 byla naše  žádost o financování projektu  v programu Erasmus+  Klíčová aktivita 1  -  Projekty mobility osob-odborné vzdělávání a příprava - schválena.

Číslo  projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047710
Název projektu:Prakticky anglicky  -  tentokrát v Portugalsku
Maximální výše schválené grantové podpory činí: 102344 EUR.

Místo a termín realizace:
1. Braga, červen 2019 ( 16 žáků) + dlohodobý pobyt: červen - srpen 2019 (2 žáci)

2. Braga, červenec - srpen 2021 (19 žáků), informace o pobytu:

Informace přímo z místa pobytu a foto 2019:

"Naši žáci a absolventi se právě teď účastní zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+ a ErasmusPro v portugalském městě Braga, kde si plní odbornou praxi v různých firmách a získávají nové zkušenosti a dovednosti v rámci svých oborů!.
Mgr. Magda Vokáčvá

Foto:
Braga 1 2019Braga 2

Braga 3


Braga 4


Braga 5


Braga 6


Braga 7


Braga 8


Braga 9


Braga 10


Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy
Vytisknout