Přijímací řízení - jednotná přijímací zkouška 2022

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2022 (čtyřleté obory a obory nástavbového studia) a 19. a 20. dubna 2022 (obory víceletých gymnázií). Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání se budou konat 10. a 11. května 2022.
Vytisknout