Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček navštívil dne 9. 9. 2015 také naši školu a diskutoval se studenty

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček navštívil v doprovodu pana hejtmana Jihočeského kraje, Jiřího Zimoly a starosty  Města Jindřichův Hradec,Stanislava Mrvky také naši školu a diskutoval se studenty

Kromě návštěvy jindřichohradecké nemocnice zavítal Hamáček v doprovodu Zimoly a Mrvky i do tamní SOŠ a SOU, kde diskutovali se studenty.

Hlavní část otázek se týkala problematika migrace a otázek kolem Evropské unie. Druhá část otázek směřovala na oblast zaměření naší školy na obory technického vzdělávání, perspektivy  zaměstnání v těchto oborech, na projekty EU zaměřené na podporu technického vzdělávání  a na spolupráci s místními firmami v rámci duálního vzdělávání.  

Následně zhlédli ukázky ze zásahu vojáků 44. lehkého motorizovaného praporu. V rámci návštěvy se také uskutečnilo setkání předsedy s vedením města Jindřichův Hradec v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Zde se předseda Hamáček zapsal do pamětní knihy města a se starostou si vzájemně vyměnili dary. Na závěr dne si prohlédli výrobní prostory strojírenské firmy POLLMAN.

Jindřichohradecká nemocnice by mohla být určitým vzorem pro jiné okresní zdravotnické ústavy v republice. S těmito pochvalnými slovy opouštěl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček ve středu 9. září jižní Čechy, kde byl na pracovní cestě. 

„Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejen pěkná, ale i velmi účelně navržena. Jinde by jim museli takové zařízení závidět,“ doplnil Hamáček, který díky svým pravidelným návštěvám krajů má o situaci v jiných okresních nemocnicích přehled.

Hejtman Jiří Zimola i jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka, který je zároveň i krajským radním, kvitovali jeho vyjádření s povděkem: „Odráží to jen skutečnost, s jakým úsilím se kraj o svá zdravotnická zařízení stará,“ shodují se.

Beseda s předs PSP ČR.jpg

Vytisknout