Přednášky o prevenci sociálně-patologických jevů

Studenti prvních ročníků všech oborů mají výbornou příležitost poučit se a možná i nasměrovat svůj život trochu jinam díky cyklu přednášek preventivní péče. Přednášky jsou akreditované MŠMT.

Kvalifikovaný lektor mezinárodní organizace ACET /AIDS-Care-Education-Training /  pan Josef Nadrchal má  k mladým lidem vynikající přístup. Dokáže je zaujmout, nemoralizuje,  neodsuzuje, ale vysvětluje na poukazuje možné následky patologických jevů, s kterými se mládež běžně setkává.

Témata jsou tedy mladým blízká – např. kouření jako důsledek psychické manipulace, sex, AIDS a vztahy, kyberšikana, láska a přátelství,  osobní bezpečí.

Přednášky jsou vedeny multimediální formou prezentací z dataprojektoru. Oživují je krátká videa, hudba, vtipné obrázky, názorná schémata.  Doufáme, že pan Nadrchal, který je velmi vytížený, najde pro naše studenty čas i v příštím školním roce.

Ing Černocká

Obrázek bez popiskuObrázek bez popisku

Vytisknout