Oznámení o zařazení oboru "Mechanik strojů a zařízení" (obor 23 – 44 – L/01) do programové nabídky školy od 1. 9. 2016Vážení rodiče, vážení žáci,

rozhodnutím MŠMTČR č.j. MŠMT – 45930/2015-2  ze dne 24. 2. 2016  je nový obor „Mechanik strojů a zařízení“   zařazen s účinností od 1. 9. 2016  do programové nabídky denního čtyřletého maturitního studia naší školy.

Ředitel školy stanovuje v souladu s vyhláškou  č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, § 2, odst. 2první kolo přijímacího řízení na:     6. května 2016.

Přihlášky ke studiu tohoto oboru je možno zaslat  v termínu do:     15. dubna 2016     na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec.

Kromě shora uvedených termínů (tedy termínu prvního kola a termínu k zaslání přihlášky) se na tento maturitní obor v plném rozsahu vztahují kritéria přijímacího řízení včetně přijímací zkoušky formou testu
(odkaz: http://skola.sos-jh.cz/default.aspx?id=807&ido=7&sh=599032023 ).

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

 

Vytisknout