LVK - letní výcvikový kurz 2024


Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK v rekreačním zařízení AGMAR Malý Ratmírov. 
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a s platnými předpisy naší školy. 
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap.
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

LVK 2024 pro 1.ročníky šk.roku 2023/2024 se uskuteční od 3. 6. do 7. 6. 2024.
V níže uvedené příloze naleznete bližší informace o letním výcvikovém kurzu LVK 2024.
 
Příloha: 

LVK 2024 (pdf, 118 kB)


Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK
katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975


Vytisknout