LVK - letní výcvikový kurz 2015


Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK.
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a platnými předpisy naší školy.
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap.
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

LVK se uskuteční od 15.6. do 19.6.2015.

Dále viz. příloha LVK - INFO. 

Přílohy:  Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK

 


Mgr. Radek Němec
katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975
radek.nemec@sos-jh.cz


Vytisknout