Knihovna žije

Knihovna žije náš knihovník

Jedna dávná moudrost praví, že „v knihách jsou ukryty všechny poklady světa“. V knihovně SOŠ a SOU Jindřichův Hradec nejen pravidelně nacházejí, ale též stále nové poklady objevují  studenti i absolventi
a zaměstnanci této školy.
Však také jako o poklad pravý se o knižní fond (čítající téměř 20 000 knih) stará už bezmála 20 let PAN knihovník (poloprofesionál) – Mgr. Jaroslav Břicháček. Stál na počátku nové éry knihovny, když se
po provedené přístavbě školy (1990 – 1992) podařilo získat nejen potřebné odborné učebny a kabinety, ale také prostory pro knihovnu a čítárnu. Do těchto nových prostor byla tehdy knihovna přemístěna z domova mládeže a nový knihovník „oprášil“, roztřídil a postupně zpracoval do systému počítačové evidence více jak 12 000 svazků. Podařilo se mu také zorganizovat vybavení knihovny i čítárny tak, že vznikla útulná místnost, kde se studentům dobře odpočívá při posezení, „počtení si“ či „poklábosení“ nebo při poslechu hudby.
Počátky knihovny SOŠ jsou spojeny s etapou tehdejšího ředitele RNDr. Vladimíra Tůmy, který měl pro vznik nové knihovny pochopení a organizoval i pomoc z řad ostatních pedagogů.  V novodobé historii se knihovna může opřít o podporu současného ředitele Mgr. Karla Chalupy. Podle neklesajícího počtu čtenářů lze soudit, že i v současné době plné moderních informačních technologií má pravá „papírová“ kniha v ruce stále své příznivce a tudíž nezpochybnitelný smysl!
Bez nadsázky lze říci, že v osobě Mgr. Břicháčka má naše knihovna také pravý poklad – člověka, který věnuje knížkám i čtenářům kus svého života a tudíž i srdce a který dělá věci, jež nejsou úplně samozřejmé (např. stovky a za léta už tisíce hodin práce navíc) a který dokáže způsobit, že prostředí školní knihovny má své kouzlo a duši!
Neutuchající píle, pečlivost a přesnost jsou pro Mgr. Břicháčka rysy téměř charakteristické a s jemu vlastní ochotou a humorem půjčuje knížky další (kdo ví kolikáté už) generaci studentů a vede dál knihovnu jako „pedagog ve výslužbě“. Operativně a se zvlášť vytříbeným knihovnickým citem (vždyť je zkušený profesor češtinář) reaguje na zájem a podněty čtenářů a snaží se průběžně dle možností zajišťovat novinky, a tak se knihovna vlastně neustále proměňuje a žije!
V letošním roce slaví tedy naše knihovna už téměř 20 let své existence a Mgr. Jaroslav Břicháček téměř 40 let práce na škole (1972 – 2009 jako vyučující českého jazyka, poté pouze jako knihovník) a 12. června 2011 oslaví své 65. narozeniny.
Popřejme tedy knihovně i jemu celé zástupy zvídavých čtenářů a jejich neustálý zájem a radost z četby, také i nadále chápavé vnímání dalších potřebných inovací vedením školy a ocenění ze strany rodičů našich žáků i studentů samotných.
Panu Mgr. Břicháčkovi osobně pak přejeme pevné zdraví, hodně radostných chvil
 a dostatek sil a energie pro ušlechtilou práci, které věnoval a stále věnuje velkou část svého žití!

    Vedení školy, kolegyně a kolegové

Vytisknout