Informace pro studenty k objednávání a vydávání jídel ve školní kuchyni

Informace strávníkům:

vzhledem k tomu, že v rámci rekonstrukce domova mládeže došlo i k zásadním změnám v provozu školní kuchyně a v systému objednávání i odebírání jídel, sdělujeme strávníkům, že s nástupem do nového školního roku 2017-2018 je nutné počítat se zaplacením zálohy na čip (vratné - pokud žák/žákyně po ukončení studia funkční čip odevzdá, bude mu záloha vrácena zpět. Při ztrátě čipu či jeho neodevzdání nárok na vrácení zálohy zaniká ) ve výši 100,-Kč za přidělení čipu, kterým je možno objednanou stravu odebrat.

Podrobné instruklce jsou uvedeny zde: 
Vytisknout