Elektrotechnická olympiáda a Zimní elektrotechnická škola Cedupoint ČVUT Praha, 17. 3. - 21. 3. 2014

V rámci naší spolupráce s Českým vysokým učením technickým Praha, především s Fakultou elektrotechniky, se naši žáci zúčastnili Elektrotechnické olympiády a vzhledem k vynikajícím úspěchům a umístění v olympiádě naše spolupráce dále pokračuje za podpory projektu OPVK.

Nejlépe umístění studenti v olympiádě:
Kohout Tomáš, Kocmánková E., Slavík Fr., Koblížek R.,Lutonský J., Bartoň T.,Dvořák D., Vácha L., Gerlová Z., Dostál T., Vodička M., Grunn T., Fuk P., Bláhová T., Zeman M.

1. Seznam sjednaných přednášek na ČVUT Praha a program:

2. Seznam sjednaných přednášek od ČVUT na naší škole, termíny a program:

Střední odborná škola a SOU, Jáchymova ul. 1478, Jindřichův Hradec
Ing. Martin TUČEK, garant za školu spolupráce s FEL ČVUT
a LEKTOŘI POPULARIZAČNÍCH CYKLŮ

Program přednášek duben 2014

Ing. Tomáš VANĚK, 22435 2095, mobil 731928102 
Sítová a informační bezpečnost
SOS Jindřichův Hradec (v úterý 1. 4. 2014)

Ing. Leoš BOHÁČ, 22435 5820, mobil 607763794
A co takhle „píring“ a “tranzit” aneb jak funguje Internet jako globální veřejná síť?
SOS Jindřichův Hradec (v pondělí 7. 4. 2014)

Ing. Pavel Bezpalec , 22435 2095, mobil 604798203
VoIP, datové sítě, spojovací systémy
SOS Jindřichův Hradec (v úterý 8. 4. 2014)

Ing. Zbyněk Kocur, 22435 5800, mobil 728946803
Rozvoj informatiky nutně závisí na rozvoji telekomunikačních přenosových sítí a automatizačních
prostředků – inteligentní síť  SMATR GRID
SOS Jindřichův Hradec (v pondělí 14. 4. 2014)

 

Poděkování našim studentům a učitelům:

Vážený pan
Ing. Martin Tuček
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

V Praze 3. 4. 2014
Vážený pane učiteli,
rád bych vyjádřil spokojenost s účastí vašich studentů na týdenním semináři ZEŠ u nás na fakultě a poděkoval Vám za váš osobní přístup – pedagogickou a odbornou podporu.
Zimní semináře byly určeny pro studenty středních škol, jako součást našeho projektu OPVK a probíhaly na pracovištích ČVUT FEL v Praze.
V rámci ZEŠ se účastníci formou přednáškových bloků seznamovali s aktuálně řešenou problematikou telekomunikační techniky, elektrotechniky a informatiky, přičemž program ZEŠ
(přednáškové bloky, návštěvy výzkumných laboratoří) byl vždy obohacen o doplňkové aktivity, které se uskutečnily v rámci odpoledního programu. Naše snaha představit naše pracoviště,
výzkum i výuku - náš vzdělávací systém co nejzajímavěji a v co největší šíři se nám, podle reakci účastníků, podařila.
Věřím, že tato aktivita byla nesmírně přínosná pro zúčastněné studenty (v důsledcích i pro ostatní vaše studenty a školu) a vedení Vaši školy ji uvítalo a podporovalo.
Účastí Vaší školy v aktivitách projektu OPVK „Science Face“ (úspěšného působení v EO - vzdělávací soutěži, v ZEŠ  - týdenním semináři atd.) jste pomohli naplňovat hlavní cíle  projektu - podporovat a systematicky pracovat s talentovanou mládeží v oblasti technických věd.
Předpokládám, že spolupráce našich škol bude pokračovat a že brzy uvítáme Vaše absolventy na některém ze studijních programů na naší univerzitě.
 
S pozdravem
prof. Ing. Dušan Maga
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
Odborný garant aktivit
https://comtel.fel.cvut.cz/cs/studium
Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy, IT oddělení

 

Vytisknout