DOZVUKY pořad pod záštitou BESIP - samostatného oddělení Ministerstva dopravy, 25. září 2015

„Dozvuky“ nabízejí zcela netradiční pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu, resp. na dopravní nehody.

Neřešíme příčiny nehod, neřešíme ani jejich předcházenií. Řešíme to, co následuje po dopravní nehodě, tedy její DOZVUKY.


Dne 25. září 2015 proběhla na naší škole pod záštitou Auto - Moto - Academy  pořad s názvem  "DOZVUKY", jehož obsahem je seznámit žáky s možnými situacemi a příčinami nehod na silnicích a formou besedy jim přiblížit následky, jaké dopravní nehody mají.
 Velmi dobře propracovanou strategií a psychologickou stránkou popisu nehody způsobenou právě adekvátně starými mladými lidmi, se prostřednictvím bývalého člena letecké záchranné služby, pana Bc. Martina Gebauera, moderátora pana Josefa Melena, Mgr. Pavly Mudrochové - členky zásahové jednotky dopravní policie a advokátky Mgr. Jitky Nedvídkové seznámili žáci s nejčastějšími příčinami dopravních nehod způsobených mladými lidmi, kteří tvoří nejvyšší procento příčin způsobených dopravních nehod včetně prováděných záchranných postupů až k právním důsledkům, vězení, trestům, správním a soudním procesům.

Bc. Martin Gebauer:

"Cílem těchto besed je studentům ukázat, že vlastní dopravní nehodou problémy s ní související nekončí.
Nehodou vše teprve začíná. Rozehrává se celá řada konsekvencí, tedy „dozvuků“ dopravní nehody.
Krom trestně právní odpovědnosti viníka vstupuje do hry hledisko zdravotní, ekonomické, sociální a v neposlední řadě hledisko morální".

Projekt DOZVUKY organizuje PERICULUM za finanční podpory Ministerstva dopravy – BESIP.

 

IMAG1940.jpg   IMAG1942.jpg    IMAG1944.jpg

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout