Bezbariérová škola- vertikální plošina pro tělesně postižené

Po několika letech úsilí vybudovat v budově SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, v ulici Jáchymova, bezbariérový přístup pro tělesně postižené žáky a dále jim umožnit se bez překážek pohybovat po celé budově školy, se toto přání stalo skutečností na počátku nového školního roku 2012-2013. První část této akce započala již v roce 2005, kdy jsme úspěšně předložili projekt pod názvem "SOŠ Internet" a již v roce 2006 jsme v rámci tohoto projektu vybudovali plošinu pro vozíčkáře s přístupem z parkoviště školy do prvního nadpolaží, včetně sociálního zařízení a "Internetového centra". Následně jsme se pokoušeli dokončit jiným technologickým řešením možnost přístupu vozíčkářů do všech pater budovy vzhledem k rozmístění odborných učeben a k možnosti kombinace rozvrhu pro všechny třídy. Toto řešení však bylo pro nás z hlediska nákladů obtížně dosažitelné až do letošního roku, kdy se nám podařilo vlastními finančními prostředky, prostředky Krajského úřadu Jihočeského kraje, za přispění Nadace Charty 77 - konta BARIÉRY a následně schváleným projektem Nadace ČEZ pod názvem "Oranžové schody" a pod záštitou paralympijského medailisty Jana Povýšila, jsme shromáždili potřebnou částku ve výši téměř 900.000,-Kč, abychom mohli vybudovat velmi praktickou vertikální plošinu pro tělesně postižené na severní straně budovy. Uvedená cena by byla však mnohem vyšší, pokud bychom zadali veškeré stavební elektrikářské práce externím firmám. Vzhledem k tomu, že jsme mohli využít zkušeností a umu našich žáků pod vedením mistrů odborného výcviku, podařilo se nám uspořit část finančních prostředků a snížit tak cenu celé investice.

Tisková zpráva:Foto: IMAG0041.jpgDSC01025.jpg P3138266.jpg P3138267.jpg P3138268.jpg 110512 5.jpg 110512 2.jpg Výtah_práce 110912.jpg DSC01051.jpg DSC01050.jpg DSC01053.jpg

Výtah 110912.jpg

DSC01043.jpg DSC01044.jpg DSC01046.jpg

Vytisknout