Anglické divadlo - 15.dubna 2008

   The Bear Educational Theatre je soubor složený asi deseti stálých členů, rodilých mluvčích, kteří jednak vystupují v kamenné budově v Praze, jednak jezdí na objednání do škol. Své hry si většinou sami píší tak, aby splnily požadavky učitelů na procvičení gramatických jevů. Hry ale zaujmou diváky i napínavým dějem. Studenti jsou vtahováni do hry a sami si zahrají.
    O přestávce, kdy se mění scéna, s nimi herci hovoří na téma, které se týká hry, takže každý má možnost mluvit anglicky s rodilými mluvčími.. Učitelé dostávají materiály, které se studenty procházejí před představení i po něm.  
    Naše škola hostila toto divadlo již po šesté, vždy s jinou hrou.  Letos jsme viděli představení "Do - It- Yourself". Představení se zúčastnilo celkem  235 studentů. Na vstupné pro žáky  přispěla i naše společnost Bonus v.p.s.
    Aktivity probírané se studenty po představení potvrdily, že gramatické téma- minulé časy- lzvládají studenti mnohem lépe než předtím.

    L. Černocká
 Foto:

Vytisknout