Aktuální informace k výuce, přijímacím zkouškám, MZk a ZZ, k provozu školy na šk. rok 2020-2021


 • Vyhlášení ředitelského volna na den 25. 9. 2020

  Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje na den 25. 09. 2020 ředitelské volno na základě doporučení ministra zdravotnictví, plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., a Bezpečnostní rady Jíhočeského kraje v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací.

  Mgr. Karel Chalupa
  ředitel školy

 • Informace k zahájení nového školního roku:
  • Žáci všech ročníků a oborů se dostaví dne 1. září  v 8.00 hod. do svých tříd k zahájení školního roku.
   U vchodu do budov školy je nutno použít připravenou dezinfekci, následně se odebrat do šaten k přezutí a poté do příslušných tříd. Pokud žák vykuzuje teplotu či jiné příznaky (silný kašel, rýmu apod.) je na jeho zodpovědnosti a zodpovědnosti rodičů, že se v takovém případě zahájení školního roku nezúčastní a je nutné absolvovat lékařské vyšetření. Pokud bude takový žák ve škole, bude umístěn do izolace, budou informováni rodiče (popř. i hygienická stanice) a žák bude odeslán domů (provedení lékařské prohlídky pro vyloučení infekčního onemocnění COVID -19).
  • Žáci prvních ročníků budou v tento den podrobně informováni o provozu školy, školní jídelny, knihovny, pomůckách pro výuku, evidencí v systému "Bakalář" a dalších skutečnostech. Vzhledem k doporučením v "manuálu MŠMT" ohledně epidemiologické situace se schůzka s rodiči prvních ročníků odkládá. Termín jejího konání bude včas ohlášen. Aktuální informace budou probíhat přes třídní učitele a web školy.

 • Závěrečné zkoušky "Podzim 2020"_ termíny: Závěrečné zkoušky - podzim 2020

 • Maturitní zkouška "Podzim 2020"_termíny společné a profilové části_maturitní projekty: Maturitní zkouška "Podzim 2020"

 • Další kolo přijímacího řízení (zkoušky) pro maturitní a učební obory se uskuteční dne 28. 8. 2020 od 8.00 hod.
  Přihlášky zasílejte na adresu: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec,
  Jáchymova 478, Jindřichův Hradec do 24. 8. 2020

 • Informace k ubytování v domově mládeže SOŠ a SOU J. Hradec ve školním roce 2020 - 2021:  Informace k ubytování v DM pro šk. rok 2020 - 2021

 • Informace o stravování pro (nové) studenty SOŠ a SOU a ubytované v DM – školní rok 2020 - 2021: Informace ke stravování ve šk. roce 2020 - 2021
Vytisknout