1.) „Nástroje pro oživení a odolnost – Digitální učební pomůcky“

MŠMT Doučování logo

Nástroje pro oživení a odolnost EU


III. Účel využití mimořádných prostředků na pořízení digitálních učebních pomůcek

Částka přidělená škole ve výši: 326.000,- Kč

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízeni digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto digitální učební pomůcky - pokročilé digitální technologie - patří zejména: 

• 3D tiskárny a 3D pera

• Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality

• Zařízení spadající do kategorie ,,Internet věcí" (Internet of Things, Ion a badatelská

technika, vč. čidel a mikroskopu

• Geolokační technika

• Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, mikropočítače, robotické

stavebnice

• Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry,

fotoaparáty, kamery apod.

• Digitální zařízení pro žáky se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), např.

pomůcky pro alternativní ovládání počítače, software pro rozpoznávání hlasu,

zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým

postižením apod.

• Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou

využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový

software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného

zakladu.

V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních

digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod.

včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod. (platí pro školy, které nejsou vybaveny ani

základními digitálními technologiemi). Hlavním kritériem je dodržení účelnosti čerpání finanční

podpory.

Vytisknout