Mechanik strojů a zařízení

Základní informace:

Obor:  23 – 44 – L/01

Přijímací zkouška z předmětů: český jazyk a matematika, dále doplňující otázky z praktické gramotnosti, prostorové představivosti a objektových dovedností, logiky a strategií
  • Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
  • Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy
  • Přijímací zkoušky:  pro školní rok 2016 - 2017  ANO
    Žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků (matematického průměru známek) :  
    a) z 8. ročníku - závěrečné vysvědčení 

    b)  z 9. ročníku - pololetní vysvědčení
Zaměření oboru:

Moderní obor zaměřený na studium poznatků a získávání dovedností z oblasti strojírenství. Obor je koncipován tak, aby žáci zhotovovali či dohotovovali součásti strojírenských výrobků, sestavovali, oživovali a seřizovali strojírenské výrobky, revidovali strojírenské výrobky, opravovali je a prováděli servisní činnosti apod.

Náplní studia jsou předměty povinné vyučovací (základní a výběrové) a předměty nepovinné.

Základem studia cizích jazyků je anglický jazyk rozšířený o studium technické a hospodářské angličtiny.
Druhým jazykem je německý jazyk s  obdobným rozšířením jako jazyk anglický.
Mimo tyto jazyky si mohou žáci volit i třetí nepovinný jazyk, např. ruský jazyk

Možnosti získání:

Nejen žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy, ale i jiných škol mají možnost složit na naší škole (prozatím jen tyto skupiny – rozšíření pro privátní či komerční sféru a veřejnou správu je ve strategickém plánu rozvoje školy) testy ECDL (European Computer Driving Licence), které budou pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele v rámci Evropské unie, ale i v zámoří, dokladem, že zvládají práci s počítačem.

ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí řady praktických testů. Tak jako piloti musí mít pilotní průkaz, aby mohli řídit a ovládat letadlo, tak žáci získají počítačový průkaz, který pro ně otvírá svět bez hranic.

Je to další znalost a dovednost - vedle jazykových a jiných, které na naší škole žáci získají, ke zlepšení své osobní konkurenceschopnosti na trhu práce, vstupenka do perspektivního zaměstnání a dalšího úspěšného života. Řada významných mezinárodních společností (IKEA, SHELL, VOLVO, SIEMENS), banky, telekomunikační firmy, instituce státní správy atd. uznávají ECDL Certifikát jako jediný úřední doklad znalostí práce s počítačem při výběru svých zaměstnanců. (ředitel naší školy je jeho držitelem).

Uplatnění absolventů:

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenství s širokými možnostmi uplatnění jako servisní technici, v obsluze CNC strojů, v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení. Kromě toho se mohou absolventi uplatnit při práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování technologické stránky a řízení výrobního procesu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodnětechnických službách, apod.

Zájemcům o studium na VŠ se otevírají možnosti studia vysokoškolských technických oborů.

Učební plán oboru:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací předměty  

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

ANJ

3

3

3

3

12

Německý jazyk

NEJ

3

3

3

3

12

Dějepis

DEJ

2

0

0

0

2

Občanská nauka

OBN

0

1

1

1

3

Matematika

MAT

3

3

3

4

13

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

Chemie

CHE

1

0

0

0

1

Základy biologie a ekologie

ZBE

1

0

0

0

1

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Výpočetní technika

VYT

2

2

2

2

8

 B. Povinné odborné předměty

Ekonomika

EKO

0

0

1

2

3

Technické kreslení

TEK

2

1

0

0

3

Strojírenská technologie

STE

2

0

0

0

2

Strojnictví

STR

0

2

2

1

5

Mechanika

MECH

0

2

2

0

4

Elektrotechnika

ELT

0

1

2

0

3

Automatizace

AUT

0

0

0

2

2

Technologie montáží a oprav

TMO

1

1

 1

 0

3

Měření a diagnostika

MDI

0

0

1

1

2

Technologická cvičení

TCV

0

0

0

1

1

Odborný výcvik

OVY

6

7

7

7

27

Celkem

 

33

33

33

33

132

 

Vytisknout