Kontakty


SOŠ  - pracoviště Jáchymova 478

Jméno pracovníka

Elektr. pošta  Pozice  ICQ/IM VVoIP PBX:
384 323 xxx
Růžena Bednářová ruzena.bednarova@sos-jh.cz sekretariát ředitele školy, mzdová agenda
+420 384 323 181
GSM: +420 731 515 425
Bc. Miroslav Hynek
vera.kopalova@sos-jh.cz vyučující IT ( inf. technologie, počítačové systémy, programování), správa počítačové sítě

+420 384 323 181, kl. 102

Mgr. Karel Chalupa karel.chalupa@sos-jh.cz ředitel školy
vyučující (německý jazyk, logistika)

384 323 184, 384 323 181, +420 736 769 116

Vlasta Chyšková vlasta.chyskova@sos-jh.cz hlavní účetní
...181, kl.112,

Bc. Martin Jahoda

martin.jahoda@sos-jh.cz vedoucí vychovatel domova mládeže
+420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Lenka Janků kuchyne@sos-jh.cz vedoucí školní jídelny
GSM1: +420 734 578 448
GSM2: +774 202 241
Mgr. František Jantač frantisek.jantac@sos-jh.cz vyučující (anglický jazyk)
...181 kl. 115
Ing. Jan Konrád vera.kopalova@sos-jh.cz vyučující (ekonomika, právní nauka), odborné praxe

...181 kl. 122
GSM: +420 731 515 425
Ing. Věra Kopalová vera.kopalova@sos-jh.cz kariérní poradce
vyučující (zeměpis, ekonomika)

...181 kl. 122

 
Ing. Vladislav Krejčí vladislav.krejci@sos-jh.cz vyučující (administrativa, PXE, dopravní technika)
...181 kl. 114
Lenka Krninská lenka.krninska@sos-jh.cz vychovatelka domova mládeže
+420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Ing. Jana Krýzová jana.kryzova@sos-jh.cz vyučující ekonomické předměty
...181 kl. 115
Milan Ližan milan.lizan@sos-jh.cz školník, BOZP
technická správa budov

...181 kl. 118
GSM: +420 731 113 075
Mgr. Zdeňka Lešková zdenka.leskova@sos-jh.cz vyučující (německý jazyk)
...181, kl.131
Adéla Melicharová adela.melicharova@sos-jh.cz sekretariát ředitele školy, administrativa
...181 kl. 110

Mgr. Radek Němec tadek.nemec@sos-jh.cz

zdravotník školy, BOZP
vyučující (tělesná výchova,biologie,OCL-112)


...181 kl. 117
Jaroslava Prajznerová
 e-mail vychovatelka domova mládeže
  384 323 183
GSM: +420 731 587 230
Ing. Blanka Přechová blanka.prechova@sos-jh.cz vyučující (ekonomika, přírodní vědy)
...181 kl. 113
Bc. David Soukup david.soukup@sos-jh.cz

vyučující IT (aplikace na PC), správa počítačové sítě


384 323 181, 384 323 003
Mgr. Eliška Svobodová eliska.svobodova@sos-jh.cz vyučující (matematika)
...181 kl. 116
Ing. Marie Šafránková marie.safrankova@sos-jh.cz zástupce ředitele školy v plném rozsahu kompetencí
vyučující (ekonomika, aplikační SW)

...181 kl. 146
Mgr. Barbora Šamalová barbora.samalova@sos-jh.cz vyučující (český jazyk, dějepis, občanská nauka), knihovnice školy
...181 kl. 122

Ing. Michaela Védlová

lenka.samalova@sos-jh.cz hlavní hospodářka školy
...181 kl. 112, +420 739 266 968
Ing. Martin Tuček martin.tucek@sos-jh.cz metodik soc. patologických jevů, prevence
vyučující IT (CGI, virtualizace, grafika na PC)

+420 384 323 003
Bc. Michaela Vondrášková michaela.vondraskova@sos-jh.cz vychovatelka domova mládeže

+420 384 323 183
GSM: +420 731 587 230

Mgr. Magda Vokáčová magda.vokacova@sos-jh.cz vyučující (anglický jazyk)
...181 kl. 121
Mgr. Jitka Wirknerová jitka.wirknerova@sos-jh.cz vyučující (matematika, fyzika)
384 323 181, kl. 102

 

SOU - pracoviště Miřiovského

Jméno pracovníka Elektr. pošta  Pozice Telefon
384 361 xxx
Mgr. Karel Chalupa

karel.chalupa@sos-jh.cz

ředitel školy 384 361 783
Mgr. Josef Dusík

josef.dusik@sos-jh.cz

zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 384 361 783, GSM: 733 633 010
Mgr. Pragerová Belinda

belinda.pragerova@sos-jh.cz

zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování ...782 kl. 223 GSM:  +420 736 774 172
pí. Štěpánová Jiřina

jirina.stepanova@sos-jh.cz

sekretariát ředitele školy, administrativa, majetková správa, účetní operace, 384 361 782
GSM: +420 739 451 974
Mgr. Adamec Martin

martin.adamec@sos-jh.cz

vyučující ( NEJ - CJL )
...782 kl. 231, GSM: 775 882 995
Mgr. Pešek Jaroslav

jaroslav.pesek@sos-jh.cz

vyučující (elektro, fyzika)
...782 kl. 231, GSM: 775 882 995
Mgr. Zedník Vladimír

vladimir.zednik@sos-jh.cz

vyučující matematika, společenské vědy
...782 kl. 222, GSM: 739 451 973
Ing. Voráčková Michaela

michaela.vorackova@sos-jh.cz

vyučující, výchovný poradce
...782 kl. 222, GSM: 739 451 973
Ing. Klímová Zdeňka

zdenka.klimova@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 224
Mgr. Němec Radek

stanislav.vojtech@sos-jh.cz

vyučující - tělesná
...782 kl. 231
Mgr. Rada Miroslav

miroslav.rada@sos-jh.cz

vyučující, vedoucí haly OV
...782 kl. 224, GSM: +420 734 153 805
pí. Gryčová Jana

jana.grycova@sos-jh.cz

vyučující - stavebnictví
...782 kl. 232, GSM: + 420 734 153 803
pí. Slámová Zdeňka

zdenka.slamova@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 232, GSM: + 420 734 153 803
Havlík Karel

daniela.dolezalova@sos-jh.cz

učitel OV
  GSM: + 420 734 153 802
Veselá Naďa

nada.vesela@sos-jh.cz

učitel OV ...782 kl. 225, GSM: + 420 734 153 808
Ing. Vondrová Veronika

Veronika.vondrova@sos-jh.cz

učitel OV, koordinace OV ...782 kl. 225, GSM: +420 739 000 617
Vosiková Jana

jana.vosikova@seznam.cz

učitel OV ...782 kl. 228, GSM: +420 606 710 689
Svoboda Slavoj

svobodaslavoj@seznam.cz

učitel OV ...782 kl. 232, GSM: +420 734 578 449
Ing. Soldán Milan

mailto:milan.soldan@sos-jh.cz

vyučující ...782 kl. 224
 Josef Sobotka
        e-mail
 školník, bezpečnost práce - BOZP problematika, technická správa budov
 GSM: 734 153 804
Bc. David Soukup

svobodaslavoj@seznam.cz

vyučující IT, správa sítě SOU ...782 kl. 224
Ing. Prager Radim

svobodaslavoj@seznam.cz

učitel OV
GSM: + 420 602 650 138
Vytisknout