Veřejná zakázka č.3 ze dne 3. dubna 2012

Zakázka na montáž venkovní vertikální plošiny  pro vozíčkáře -  žáky tělesně postižené a  integrované do výuky. Vertikální plošina bude postavena a přichycena k budově školy v místě únikového a požárního schodiště na severní straně budovy vedle vchodu č. 2 do budovy školy, kdy jednotlivá schodištní okna budou upravena stavebně jako vstupy/výstupy do/z vertikální plošiny. Kromě těchto vstupů do výtahu je nutno počítat i se vstupem do výtahu vně budovy.Toto zadávací řízení zahrnuje stanovení celkové cenové  nabídky na montáž venkovní vertikální plošiny do druhého patra budovy s výstupy/vstupy v prvním nadpodlaží, prvním patře a ve druhém patře a její přichycení k budově školy. Kromě těchto vstupů do výtahu je nutno počítat i se vstupem do výtahu vně budovy. Výstup/vstup v přízemí nebude vzhledem k již zabudované pojízdné plošině realizován.

Tato veřejná zakázka má předpokládané náklady do 750. 000,-Kč bez DPH.

Výzva k podání nabídky: 

Zveřejnění výsledku výběrového řízení dne 27.4.2012: 

Smlouva s dodavatelem VVS - české výtahy, s.r.o.: 

Vytisknout