Veřejná zakázka č. 2 ze dne 27.února 2012

Zakázka na montáž venkovní vertikální plošiny  pro vozíčkáře -  žáky tělesně postižené a  integrované do výuky. Vertikální plošina bude postavena a přichycena k budově školy v místě únikového a požárního schodiště na severní straně budovy vedle vchodu č. 2 do budovy školy, kdy jednotlivá schodištní okna budou upravena stavebně jako vstupy/výstupy do/z vertikální plošiny. Kromě těchto vstupů do výtahu je nutno počítat i se vstupem do výtahu vně budovy.Toto zadávací řízení zahrnuje stanovení celkové cenové  nabídky na montáž venkovní vertikální plošiny do druhého patra budovy s výstupy/vstupy v prvním nadpodlaží, prvním patře a ve druhém patře a její přichycení k budově školy. Kromě těchto vstupů do výtahu je nutno počítat i se vstupem do výtahu vně budovy. Výstup/vstup v přízemí nebude vzhledem k již zabudované pojízdné plošině realizován.

Tato veřejná zakázka má předpokládané náklady do 750. 000,-Kč bez DPH.

Výzva k podání nabídky:   

Výzva web.pdf (pdf, 197 kB)

Toto výběrové řízení bylo vzhledem k netransparentnosti (jedna doručená nabídka) a vysoké ceně zrušeno dne 30.3.2012

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout