Veřejná zakázka č. 1 - 10.5.2011

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: Pořízení 8 ks PC stanic na pracoviště Miřiovského 678  a 5 ks notebooků a jednoho stolního skeneru na pracoviště Jáchymova 478 v souvislosti s projektem „Školní poradenské pracoviště při SOŠ a SOU J. Hradec, v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.2.06? Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji" OPVK.

Tato veřejná zakázka má předpokládané náklady do 150. 000,-Kč bez DPH.

Výzva k podání nabídky:   

   

a) 8 PC stanic včetně monitorů:  Byla vybrána firma: BS Linka s.r.o. J. Hradec, která nabídla nejnižší cenu vzhledem repasovanému zboží cenu bezkonkurenční, se zárukou a servisními službami za 45.032,-Kč bez DPH a 53.568 ,- s DPH.

 b) 5 notebooků včetně softwaru a licence: Byla vybrána firma: Mironet Computers (Mironet.cz), která nabídla nejnižší cenu, vzhledem ke komplexnosti požadavku i významnou slevu, nejdelší záruku,  včetně softwaru a licence (za 1990,-Kč), servisní služby  za celkovou cenu 76.470,-Kč bez DPH a 91 770,- Kč včetně DPH.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

 

 

 

Vytisknout