Stipendijní program pro učňovské obory

logotyp JčK 200309.jpg

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením Č. 377/2010/ZK-18 podle § 36 písm c) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Stipendijní program pro učňovské obory, 1. výzva pro školní rok 2010/2011, o poskytnutí grantu ve výši 108.000,- Kč

Grantový program na školní rok 2010 - 2011:  Prioritní oblast - Lidské zdroje a sociální soudržnost

Stipendijní program pro učňovské obory
 

Počátek realizace projektu:  1.9.2010
Dokončení realizace projektu:  30.9.2011

 

Kritéria a pravidla pro přidělení stipendia

1. Program podporuje  následující obory:

Zámečník
Nástrojař (vyučuje se na naší škole)
Obrábeč kovů
Lakýrník
Pekař
Čalouník
Klempíř- stavební výroba (vyučuje se na naší škole)
Tesař
Zedník (vyučuje se na naší škole)
Pokrývač
Farmář
Kominík

2. Stipendia budou vyplácena za určitých podmínek po celé tři roky studia v následující výši:

  • v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně,
  • za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 000 Kč
  • ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně,
  • za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč
  • ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně,
  • za vyznamenání na konci školního roku  jednorázově 2 000 Kč
  • za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč

Jelikož kraj chce, aby učební obory absolvovali žáci dobře uplatnitelní na trhu práce, stanovil i dosti přísná pravidla školám s výše uvedenými obory pro poskytování stipendia.

3. Stipendium bude poskytováno měsíčně, ale v případě, že za stávající měsíc bude mít žák neomluvenou absenci nebo omluvenou absenci více než 20 %, nebude příští měsíc stipendium pobírat. Taktéž na pololetním vysvědčení pokud by měl žák sníženou známku z chování nebo nedostatečnou nebo bude z odborného výcviku hodnocen horší známkou než dobrou, nebude v příštím pololetí stipendium vypláceno.

4. V případě, že na konci školního roku bude z odborného výcviku hodnocen žák horší známkou než dobrou nebo bude mít sníženou známku z chování, nebude pobírat v příštím pololetí, tedy v dalším ročníku, stipendium.

5. V případě opakování ročníku nebude stipendium vypláceno po celý školní rok.

6. Stipendijní program bude vyhlášen pro školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013, s ukončením tříletého studia v roce 2015.

7. V případě, že žák bude mít prospěch s vyznamenáním, může za celé tři roky získat až 20 tis. Kč (za 3 roky studia až 12 000 Kč, při vyznamenání až 8 000 Kč).

Jihočeský kraj předpokládá vyhlásit tento program vedle Grantového programu „Podpora firem při přípravě učňů“ na povolání, který je zaměřen na finanční podporu firem při zajišťování kvalitní přípravy učňů ve firmách.

Snahou je, aby oba tyto programy přinesly zásadnější změnu pro žáky učebních oborů a jejich rodiče.

Vlastní vyhlášení grantového programu bylo na podzim roku 2010 . Žáci mohou podávat přihlášky na střední školu do 15. března 2011 v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 jna základě výše uvedených podmínek.

Stipendia: reklamní leták:

Stipendia-Letak1.pdf (pdf, 948 kB)

 

Vytisknout