Program poradenských služeb na škole a prevence sociálně patologických jevů - aktualizace 011020


Metodická doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních:Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016)
a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Link na stažení dokumentace ze stránek MŠMT:Plán prevence na školní rok 2020 - 2021:


a) pracoviště Jáchymova 478: 

 

b) pracoviště Miřiovského 678:  Realizované aktivity z Dotačního programu Jihočeského kraje z programu Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji:
(uvádíme některé jako příklad)

ACET, (pdf, 167 kB)

Blázníš,No a co (pdf, 61 kB)

,

Do světa (pdf, 511 kB)

,

Prevence kriminality (pdf, 111 kB)

,

Seznamováky, (pdf, 215 kB)

Srdíčkový den (pdf, 327 kB)
Aktualizace: 1. 10. 2020

Vydává: Mgr. B. Pragerová,
Zpracoval: Mgr. Karel Chalupa - ředitel školy,  Mgr. Belinda Pragerová
Závaznost: školní metodik prevence, pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci SOS a SOU J. Hradec

pspjgif.gif

Zveřejněno: 13.09.2017 – Karel Chalupa
Vytisknout