LVK - letní výcvikový kurz 2021 - info

Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK. 
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a s platnými předpisy naší školy. 
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap.
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

LVK 2021 se uskuteční od 7. 6. do 11. 6. 2021. Více informací viz Příloha.

 
Příloha: 

LVK 2021 - info (pdf, 221 kB)
Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK
katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975

Vloženo: 18.11.2019 – Radek Nemec   |   Zveřejněno: 30.11.2020 – Radek Nemec   |   Aktualizováno: 30.11.2020 – Radek Nemec
Vytisknout