Exkurze do rakouského Hagenbergu (die Fachhochschule mit der Fakultät für Informatik und Medien und der österreichische Technologiepark für Software

Dne 30. dubna 2014 se zúčastnili 3 zástupci naší školy (ředitel, vyučující IT a správce PC sítě, Bc.D. Soukup, včetně studenta 3.ročníku oboru Informační technologie, Petra Fuky, finalisty republikového kola ve Studenském trenérském centru společnosti Microsoft) exkurze do Hagenbergu, kde sídlí die Fachhochschule mit der Fakultät für Informatik und Medien a taktéž der österreichische Technologiepark für Software.  
Pozvání na exkurzi bylo organizováno  s podporou Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, s podporou sdružení Jihočeská Silva Nortica, Jindřichův Hradec a Regionálního managementu Oberösterreich, kancelář Freistadt, v rámci projektu „Euroregionální rozvoj hornorakousko-jihočeského příhraničí 2013-2014“ podpořeného z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013.

Po prohlídce technologického parku a školy jsme usedli k jednacímu stolu s děkanem fakulty FH-Prof. DI Dr. Wilhelm Burger a vzájemně se informovali o programech a aktivitách škol. Exkurze byla velmi zajímavá, zvláště pak podmínky k výuce a vybavení školy bylo záviděníhodné. Vysoká odborná škola v Hagenbergu je reálnou možností studia informačních technologií a softwaru v blízkém zahraničí.

Poté jsme se odebrali do hlavního města Horního Rakouska, Lince a zde jsem navštívili moderní budovu Ars Elektronca Center.

Budova byla otevřena v lednu 2009  Návštěvníkům se zde nabízí 3000 čtverečních metrů výstavních ploch, 1000 m2 ploch věnovaných výzkumu a vývoji, 400 m2 ploch pro pořádání seminářů a konferencí, 650 m2 pro prostory gastronomické a pro pořádání různých akcí a též 1000 m2 hlavní paluby pro pořádání akcí pod širým nebem s výhledem na Dunaj a centrum města. Proměnlivé osvětlení venkovní fasády povznáší tuto budovu na úroveň uměleckého díla. Provedenou přestavbou otevřela budova Ars Electronica novou kapitolu své úspěšné 30-leté historie. Nová koncepce budovy oslňuje vedle svého architektonického pojetí též svým obsahem a novými formami prezentace: Pod mottem "hands on" vybízí toto nové centrum návštěvníky k aktivnímu zapojení do vytváření umělecko-vědeckých děl. Výsledkem je muzeum budoucnosti laboratorního charakteru, které nemá ve světě obdoby. 
Tématická výstava Nový pohled na člověka nabízí formou laboratorních pokusů a umělecky pojatých projektů rozmanitý přístup k robotice, biotechnologii a neurologii. Výstava je zaměřena na naše vnímání světa a člověka. Další prezentace nabízí pohled na retrospektivu více než dvacetiletého mediálního umění a designu nazvanou ART+COM. Poezie pohybu se promítá v příkladech kinetického umění a jeho ztvárnění. Pro děti od 3 let je formou zábavných obrazových prvků vytvářen interaktivní naučný svět. Prezentace Hluboký vesmír vyzývá k cestám do sfér, jež jsou pouhým lidským okem nedosažitelné, k cestám do minulosti a na neobyčejná místa. To vše pomocí osmi projektorů zaměřených na dvě projekční plátna o velikosti 16x9 metrů, která jsou umístěna na stěně a na podlaze.

Fachhochschule Hagenberg:

Foto: IMAG0969.jpg

 

IMAG0970.jpg

 

IMAG0973.jpg

 

IMAG0983.jpg

 

IMAG0987.jpg

 

IMAG0993.jpg

Ars Electronica Center:

IMAG1004.jpg

 

IMAG1007.jpg

 

IMAG1016.jpg

 

IMAG1013.jpg

 

IMAG1019.jpg

 

Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy

Vytisknout