Burza škol-prezentační výstava školy dne 6.října 2016, VSE-Fakulta managementu J. Hradec

Prezentační výstava středních škol na půdě Fakulty managementu VŠE Praha

 

Vážení žáci, vážení rodiče,

v letošním roce  jsme se na prezentační výstavu velmi dobře připravili a zároveň se nám za poslední rok podařilo zlepšit a utužit spolupráci v rámci našich oborů  s výrobními podniky, které znamenají v organizaci odborného výcviku kvalitativní posun a zároveň skýtají našim žákům možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia. Předešlý rok jsme kladli především důraz na rozšíření a doladění spolupráce se strojírenskými podniky v našem mikroregionu ve vztahu k našim novým oborům jako je  tříletý učební obor "Nástrojař" nebo úplně nový maturitní obor "Mechanik strojů a zařízení", což se nám podařilo.

Držíme se jednoznačně koncepce propojení  školy a firem.  Jedině úzká spolupráce se zaměstnavateli může našim žákům zajistit jejich konkurenceschopnost a možnosti uplatnění na trhu práce.

V rámci jednotlivých  učebních oborů jsme prezentovali výrobky žáků a v rámci maturitních oborů dovednosti v IT, dopravní a logistické zaměření včetně našeho železničního modelu a ekonomický obor  zaměřený na cestovní ruch.

Naše škola vzhledem ke spolupráci v rámci odborného výcviku s firmami byla prezentována  na burze škol i jejich prostřednictvím za jejich přímé účasti.

Fotografie z burzy škol:

IMG_20161006_083404.jpg    IMG_20161006_083411.jpg    IMG_20161006_083425.jpg    IMG_20161006_083438.jpgIMG_20161006_125857.jpgIMG_20161006_125927.jpgIMG_20161006_125916.jpg

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout